ตะไบเหล็ก คุณภาพสูง แบบท้องปลิง META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

081360                     4″                   ลังละ 50 โหล/กล่อง 1 โหล               โหลละ 280.-

081370                     6″                   ลังละ 40 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 380.-

081380                     8″                   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 420.-

081390                     10″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 650.-

081400                     12″                ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล           โหลละ 900.-