ตะไบเหล็ก คุณภาพสูง แบบกลม META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

081410                     4″                   ลังละ 50 โหล/กล่อง 1 โหล               โหลละ 200.-

081420                     6″                   ลังละ 40 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 250.-

081430                     8″                   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 280.-

081440                     10″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 430.-

081450                     12″                 ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล           โหลละ 650.-