ตะปูหัวเห็ด ตราผีเสื้อ BUTTERFLY

รหัสสินค้า  ขนาด        กล่องละ          ราคา

080260                 5/8″            กล่องละ 1,000 ตัว               กล่องละ 90 .-