ตะปูคอนกรีต (ขาว) META

รหัสสินค้า  ขนาด        กล่องละ          ราคากล่องเล็ก

610012         18 x 1.5 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 10.50 .-

080110         18 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 12 .-

080111         20 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 12.50 .-

080120         25 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 14 .-

080130         30 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 16 .-

080140         35 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 18 .-

080150         40 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 19 .-

080160         45 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 31 .-

080170         50 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 36 .-

080180         60 x 2.0 mm       กล่องละ 10 กล่องเล็ก            กล่องละ 40 .-