ตะขอมัดลวด STAR No.BW-30

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

610160                30 Cm.              ลังละ 48 อัน / กล่องละ 12 อัน              อันละ 120.-