ตลับเมตร META No.58

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

080439                      2 m.        ลังละ 10 โหล            โหลละ 250.-