ตลับเมตร รุ่นเคลือบ Tylon ไม่มีแม่เหล็ก META SERIES J

รหัสสินค้า  ขนาด         บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

600022                  3.5 m.  No.90   ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 1,450.-

600023                  5.0 m.  No.91    ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 1,950.-

600024                  7.5 m.  No.92    ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 3,500.-

600025                  10.0 m. No.93  ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 4,200.-