ตลับเมตร รุ่นเคลือบ Tylon มีแม่เหล็ก META SERIES J

รหัสสินค้า  ขนาด           บรรจุลังละ/กล่องละ ราคา

600026                  3.5 m.  No.100     ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1 โหล         โหลละ 1,600.-

600027                 5.0 m.  No.101       ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1 โหล         โหลละ 2,150.-

600028                 7.5 m.  No.102       ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล    โหลละ 4,000.-

600029                 10.0 m. No.103    ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล      โหลละ 4,800.-