ตลับเมตร มีพวงกุญแจ META No.55

รหัสสินค้า  ขนาด        บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

080274                  1 m x 6 mm.      ลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 200.-