ตลับเมตรไฟเบอร์ มีพวงกุญแจ META No.155

รหัสสินค้า  ขนาด           บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

080275                 1.5 m x 7.5 mm.     ลังละ 25 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 160.-