ตลับเมตรหมอดู รุ่นไต้หวัน META No.1989

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

080280                     5 m.         ลังละ 5 โหล               โหลละ 1,800.-