ตลับลูกปืน MIL

รหัสสินค้า               บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

080440           No.6204        ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน          อันละ 17.-

080450           No.6205         ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน          อันละ 21.-

080460           No.6304         ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน          อันละ 23.-