ตลับลูกปืน รุ่นมีฝาปิดข้างเดียว

รหัสสินค้า              บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

080480         No.C6204Z       ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน         อันละ 18.-

080500         No.C6205Z        ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน         อันละ 22.-

080490         No.C6304Z        ลังละ 200 อัน/กล่องละ 20 อัน         อันละ 24.-

080510          No.C6305Z        ลังละ 140 อัน/กล่องละ 14 อัน         อันละ 26.-