ด้ามเลื่อนชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

070140               1/2″ x 10″            ลังละ 30 อัน /กล่องละ 3 อัน           อันละ 115.-

070141               1/2″ x 12″             ลังละ 30 อัน /กล่องละ 3 อัน           อันละ 120.-

070142               3/4″ x 20″           ลังละ 30 อัน /กล่องละ 3 อัน           อันละ 480.-