ด้ามฟรีT/W. STAR

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070010               10″ x 1/2″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 60 .-