ด้ามฟรี ด้ามเหล็ก ชุบโครเมี่ยม MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070330               10″ x 1/2″            กล่องละ 3 อัน            อันละ 450.-