ด้ามฟรี ด้ามเหล็ก ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

070130               10″ x 1/2″           ลังละ 30 อัน /กล่องละ 3 อัน           อันละ 350.-