ด้ามฟรีปรับความยาวได้ META

รหัสสินค้า                  ขนาด                บรรจุลังละ               ราคา

610023                   1/2″x11.1/2″ -17″                   12 อัน                  อันละ  480.-