ด้ามฟรีบล็อคลม META No.LX-2050

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

070420                   1/2″ x 10″        ลังละ 10 อัน               อันละ 1,200.-