ด้ามบล็อคชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

070110               1/2″ x 10″           ลังละ 40 อัน /กล่องละ 10 อัน           อันละ 170.-

070150               1/2″ x 15″           ลังละ 40 อัน /กล่องละ 10 อัน           อันละ 285.-

070160               1/2″ x 18″           ลังละ 40 อัน /กล่องละ 10 อัน           อันละ 400.-