ด้ามบล็อคชุบโครเมี่ยม MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070340               1/2″ x 15″            กล่องละ 3 อัน            อันละ 285.-

070350               1/2″ x 18″            กล่องละ 3 อัน            อันละ 400.-