ด้ามบล็อคชุบโครเมี่ยมด้ามยาง STAR

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070020               1/2″ x 18″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 190 .-