ด้ามบล็อคชุบดำ MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070060               1/2″ x 18″              กล่องละ 10 อัน           อันละ 400.-