ด้ามต๊าปตัวผู้ META

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ       ราคา

050320                     1/4 เบอร์ 0        กล่องละ 1 อัน           อันละ 100.-

050330                    3/8 เบอร์ 1          กล่องละ 1 อัน           อันละ 125.-

050340                   1/2 เบอร์ 2          กล่องละ 1 อัน           อันละ 185.-

050350                   3/4 เบอร์ 3          กล่องละ 1 อัน           อันละ 300.-

050360                    1″ เบอร์ 4             กล่องละ 1 อัน           อันละ 500.-