ด้ามต่อบล็อค META No.HF-9601

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

070430                   1/4″ x 6″        ลังละ 144 อัน / กล่องละ 12 อัน     อันละ 60.-