ด้ามขันปอนด์แบบเข็ม STAR

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

070270                   150 ปอนด์               ลังละ 24 อัน               อันละ 250.-

070280                   200 ปอนด์               ลังละ 20 อัน               อันละ 360.-