ดอกไขควงลม META

รหัสสินค้า    ขนาด          บรรจุลังละ/แผงละ     ราคา

021160         6 mm x 45 mm (-)(+)        ลังละ 800 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 20 .-

021201         6 mm x 45 mm (+)(+)        ลังละ 800 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 20 .-

021210         6 mm x 65 mm (-)(+)         ลังละ 800 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 22 .-

021220         6 mm x 65 mm (+)(+)        ลังละ 800 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 22 .-

021230         6 mm x 100 mm (-)(+)       ลังละ 400 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 25 .-

021240         6 mm x 00 mm (+)(+)       ลังละ 400 อัน / แผงละ 10 อัน       อันละ 25 .-