ดอกไขควงตอก Meta

ดอกไขควงตอก Meta

021320 ขนาด 2x80mm(+) บรรจุลังละ 600 อัน อันละ 30-

021331 ขนาด 2x125mm(+) บรรจุลังละ 400 อัน อันละ 50-

021330 ขนาด 3x80mm(+) บรรจุลังละ 600 อัน อันละ 30-

021332 ขนาด 3x125mm(+) บรรจุลังละ 400 อัน อันละ 50-