ดอกเราเตอร์ 12 ตัวชุด META แกน 1/4″

รหัสสินค้า         ขนาด        บรรจุลังละ             ราคา

021151                                1/4″                 ลังละ 10 ชุด                   ชุดละ 950.-