ดอกสกัดแซะปูน SDS (ปากแบน) META

รหัสสินค้า    ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

200541         14 x 250 x 20 mm        ลังละ 60 อัน / กล่องละ 10 อัน         อันละ 55 .-