ดอกสกัดแซะปูน SDS(ปากแหลม) META

รหัสสินค้า    ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

200540           14 x 250 mm                 ลังละ 60 อัน / กล่องละ 10 อัน         อันละ 55 .-