ดอกกุญแจขันหัวสว่าน (จำปา) KANZAWA

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/แผงละ     ราคา

200500                   1/4″             กล่องละ 50 อัน/แผงละ 10 อัน            อันละ 20.-

200510                   3/8″             กล่องละ 50 อัน/แผงละ 10 อัน            อันละ 22.-

200520                   1/2″             กล่องละ 30 อัน/แผงละ 6 อัน             อันละ 25.-

200530                   5/8″             กล่องละ 30 อัน/แผงละ 6 อัน             อันละ 30.-