ดอกกุญแจขันหัวสว่าน (จำปา) MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/แผงละ     ราคา

200230                   1/4″             กล่องละ 50 อัน/แผงละ 10 อัน           อันละ 32.-

200240                   3/8″             กล่องละ 30 อัน/แผงละ 6 อัน            อันละ 37.-

200250                   1/2″             กล่องละ 30 อัน/แผงละ 6 อัน             อันละ 42.-

200260                   5/8″             กล่องละ 30 อัน/แผงละ 6 อัน            อันละ 45.-