ชอล์คขีดเหล็ก

รหัสสินค้า                   บรรจุลังละ             ราคา

050010                                          1,000แท่ง                       แท่งละ  6.50.-