ชอล์คขีดเหล็ก EAGLE & GLOBE

รหัสสินค้า                   บรรจุลังละ             ราคา

050000                                          1,000แท่ง                       แท่งละ  6.-