ฉากวัดไม้หน้าใหญ่สแตนเลส META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ  ราคา

040010                    10″            ลังละ 5 โหล             โหลละ 600.-

040020                    12″            ลังละ 5 โหล             โหลละ 650.-