ค้อนหัวแบน ด้ามไฟเบอร์ META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030350                   18 mm.            ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 100 .-