ค้อนหัวกลมด้ามไม้โอ๊ค META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031030                 1 ปอนด์                  ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 120 .-

031040                 1.1/2 ปอนด์            ลังละ 24 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 150 .-

031050                 2 ปอนด์                  ลังละ 24 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 170 .-

031060                 2.1/2 ปอนด์           ลังละ 12 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 200 .-

031070                 3 ปอนด์                  ลังละ 12 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 230 .-