ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030020                 1/2 ปอนด์             ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 115 .-

030030                 3/4 ปอนด์             ลังละ 48 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 135 .-

030040                 1 ปอนด์                  ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 145 .-

030050                 1.1/2 ปอนด์            ลังละ 24 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 175 .-

030060                 2 ปอนด์                  ลังละ 18 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 195 .-

030070                 2.1/2 ปอนด์           ลังละ 12 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 240 .-

030080                 3 ปอนด์                  ลังละ 12 อัน / กล่องละ 6 อัน       อันละ 265 .-