ค้อนหงอนถอนตะปู ด้ามไฟเบอร์ META ECO

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

600075                   27 m.            ลังละ 3 โหล / กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 1,200 .-