ค้อนหงอนถอนตะปู ด้ามไฟเบอร์แฟนซี META No.JY-SK21

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030115                   21 mm.            ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 90 .-