ค้อนหงอนถอนตะปู ด้ามไฟเบอร์แฟนซี META No.JY-014D

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030114                   27 mm.            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 120 .-