ค้อนหงอนถอนตะปู ด้ามไฟเบอร์ SPORTTY

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030120                   27 mm.            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 125 .-