ค้อนหงอนถอนตะปู ด้ามไฟเบอร์ มีแม่เหล็ก META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030112                   27 mm.            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน          อันละ 150 .-