ค้อนช่างทองด้ามไม้โอ๊ค META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030820                 100 กรัม            ลังละ 6 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 500 .-

030830                 150 กรัม            ลังละ 6 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 650 .-

030840                 200 กรัม            ลังละ 5 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 720 .-

030850                 250 กรัม            ลังละ 5 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 780 .-

030860                 300 กรัม            ลังละ 5 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 850 .-

030870                 400 กรัม            ลังละ 4 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 900 .-

030880                 500 กรัม            ลังละ 3 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 1,050 .-

030890                 600 กรัม            ลังละ 2 โหล / กล่องละ 0.5 โหล       โหลละ 1,100 .-