ค้อนช่างทองด้ามไฟเบอร์ META

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

030400                 100 กรัม            ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 105 .-

030410                 150 กรัม            ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 115 .-

030420                 200 กรัม            ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 125 .-

030430                 250 กรัม            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 130 .-

030440                 300 กรัม            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 145 .-

030450                 400 กรัม            ลังละ 36 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 155 .-

030451                 500 กรัม            ลังละ 24 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 170 .-

030452                 600 กรัม            ลังละ 24 อัน / กล่องละ 6 อัน         อันละ 180 .-