คีมใช้ 3 อย่าง META No.318

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

030090                   8″            ลังละ 3 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,350.-