คีมเจาะรูเข็มขัด META No.CA-111

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

590008                         9″                        ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน              อันละ 105.-