คีมล็อค WOLDCHAMP

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030280                      10″             ลังละ 3 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,350.-