คีมล็อค SONIC

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

0302700                      10″             ลังละ 3 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,350.-